Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως εκπρόσωποι του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε Συμβούλια και Επιτροπές των Νομών της Περιφέρειας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΕΩΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011

( ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ )

Οι συνάδελφοι από το νομό Αρκαδίας υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Τμήματος Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Τρίπολη 221 00, στην ηλεκτρονική δ/νση tee _ trip @ tee . gr ή στο fax 2710 222127

Οι συνάδελφοι από το νομό Αργολίδας υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Τμήματος Ηρώων Πολυτεχνείου 19, Τρίπολη 221 00, στην ηλεκτρονική δ/νση tee _ trip @ tee . gr ή στο fax 2710222127

Οι συνάδελφοι από το νομό Μεσσηνίας υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Nομαρχιακής Eπιτροπής Ιατροπούλου 12α, Καλαμάτα 241 00, τηλ & fax : 2721084423

Οι συνάδελφοι από το νομό Κορινθίας υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Nομαρχιακής Eπιτροπής Κολοκοτρώνη 6, Κόρινθος 201 00, τηλ 27410/76280, fax : 2741076281

Οι συνάδελφοι από το νομό Λακωνίας υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της Nομαρχιακής Eπιτροπής Αγησιλάου 67-69, Σπάρτη 231 00, τηλ & fax : 2731023577

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »