Οδηγίες για την εφαρμογή των παρ. 5 α και β του άρθρου 6 του Ν.4067/12 (Ν.Ο.Κ) καθώς και του άρθρου 7 του Ν.4495/17 (αρμοδιότητες Σ.Α & ΚΕΣΑ). (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/61937/2510/4.7.2019 του ΥΠΕΝ)


Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/61937/2510/4.7.2019 του ΥΠΕΝ εδώ