Αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011. (Εγκύκλιος-55 Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./395/1552366/30.12.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε την Εγκύκλιο-55 Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./395/1552366/30.12.2019 του ΕΦΚΑ εδώ