Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 39 του Ν.4647/2019 που αφορούν οφειλέτες που αιτήθηκαν εμπρόθεσμα την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν.4611/19 αλλά δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαβίβασης των οφειλών στο ΚΕΑΟ. (Εγκύκλιος-52 Αρ.πρωτ.Γ36/02/421/19.12.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)


Δείτε την Εγκύκλιο-52 Αρ.πρωτ.Γ36/02/421/19.12.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ