Έγκριση 70 Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ) με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες. (Απόφαση Αριθμ.Δ22/4193/22.11.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄4607/13.12.2019)


Δείτε την ΥΑ Αριθμ.Δ22/4193/22.11.2019 (ΦΕΚ Β΄4607/13.12.2019) εδώ