Ανάρτηση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) στον κατάλογο opac της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ


Σας ενημερώνουμε ότι έχουν αναρτηθεί οι 11 ΤΟΤΕΕ που έχουν εκδοθεί από το 1986, καθώς και σε μεταγενέστερες επανεκδόσεις, στον κατάλογο opac της Βιβλιοθήκης: (http://opac.tee.gr).

Ένας τρόπος για να τις δείτε είναι από τη βάση: 2.1 Επιστημονικό Έργο ΤΕΕ στη φόρμα αναζήτησης, στην επιλογή Οπουδήποτε, πληκτρολογείτε: τοτεε 24*, οπότε ανακτώνται 15 εγγραφές, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 11 που αναρτήθηκαν.

Όλες μαζί μπορείτε να τις δείτε στην διεύθυνση: http://library.tee.gr/digital/totee/