Πρόεδρος του ΤΕΕ για τα επόμενα 4 χρόνια ο Γιώργος Στασινός – εκλέχθηκε διαπαραταξιακά νέα Διοικούσα Επιτροπή και Προεδρείο Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 15.12.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 15.12.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ