Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων. (Άρθρα 57,58,59,60 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)


Δείτε τα άρθρα 57,58,59,60 του Ν.4643/2019 (ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019) εδώ

Δείτε κωδικοποιημένο το Ν.4495/2017 εδώ