Ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα : «Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθμίσεις Οφειλών Δημοσίου ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών & Φυσικών Προσώπων». Τρίπολη, Σπάρτη και Καλαμάτα 7.12.2019


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου σας προσκαλεί σε ενημερωτικές εκδηλώσεις με θέμα: “Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθμίσεις Οφειλών Δημοσίου ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών & Φυσικών Προσώπων” που θα διεξαχθούν όπως κατωτέρω:

1) στην Τρίπολη το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, ώρα έναρξης 12:00
(Πρόσκληση για το Νομό Αρκαδίας)

2) στην Σπάρτη το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, ώρα έναρξης 15:30
(Πρόσκληση για το Νομό Λακωνίας)

3) στην Καλαμάτα το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019, ώρα έναρξης 18:30
(Πρόσκληση για το Νομό Μεσσηνίας)

Οι εκδηλώσεις εστιάζουν στην παρουσίαση του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της κύριας κατοικίας και του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών.