Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του ΤEE, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 από τις 14:00 έως τις 22:00. (Ανακοίνωση 3.12.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Δείτε την Ανακοίνωση 3.12.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin