Αναβάθμιση της φόρμας Προκαθορισμένων Αναζητήσεων των αιτήσεων που αφορά τις Υπηρεσίες Δόμησης στο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών “e-Άδειες”. (Ανακοίνωση 25.11.2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ)


Δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 25/11/2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ εδώ