Τροποποίηση της αριθμ.οικ.14097/757/4.12.2012 Απόφασης του Υφ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση (Β΄3346). (Απόφαση Αριθμ.114233/7.11.2019 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄4278/25.11.2019)

Δείτε την Απόφαση Αριθμ.114233/7.11.2019 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄4278/25.11.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin