Όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Β/7/οικ.53026/4585/14.11.2019 του Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4290/27.11.2019)

Δείτε την ΚΥΑ Αριθμ.Β/7/οικ.53026/4585/14.11.2019 (ΦΕΚ Β΄4290/27.11.2019) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin