Σχετικά με την επιστροφή φακέλων οικοδομικών αδειών που κατατεθήκαν στην ΥΔΟΜ Πύλου Νέστορος αλλά δεν εκδόθηκαν (σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 795/93 και του ΓΟΚ και του μεταβατικού χρόνου έκδοσης αυτών). (Ανακοίνωση ΑΡ.ΠΡΩΤ.οικ.1090/20.11.2019 Δ/νσης Περιβάλλοντος – Δόμησης & Ποιότητας Ζωής Δήμου Πύλου Νέστορος)

Δείτε την Ανακοίνωση ΑΡ.ΠΡΩΤ.οικ.1090/20.11.2019 Δ/νσης Περιβάλλοντος – Δόμησης & Ποιότητας Ζωής Δήμου Πύλου Νέστορος εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Πελοποννήσου με θέμα: “Ολοκλήρωση /Εκπόνηση Προγράμματος Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου Κρίσιμων Υποδομών ιδιοκτησίας του Δήμου Καλαμάτας”. (Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10.12.2021)

Διαβάστε το άρθρο »