Σχετικά με την επιστροφή φακέλων οικοδομικών αδειών που κατατεθήκαν στην ΥΔΟΜ Πύλου Νέστορος αλλά δεν εκδόθηκαν (σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 795/93 και του ΓΟΚ και του μεταβατικού χρόνου έκδοσης αυτών). (Ανακοίνωση ΑΡ.ΠΡΩΤ.οικ.1090/20.11.2019 Δ/νσης Περιβάλλοντος – Δόμησης & Ποιότητας Ζωής Δήμου Πύλου Νέστορος)


Δείτε την Ανακοίνωση ΑΡ.ΠΡΩΤ.οικ.1090/20.11.2019 Δ/νσης Περιβάλλοντος – Δόμησης & Ποιότητας Ζωής Δήμου Πύλου Νέστορος εδώ