Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) για το “Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων”


Δείτε τις συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της ΓΓΠΣ για το “Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” εδώ