Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης). (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./362/1401448/22.11.2019 του ΕΦΚΑ). (Προσοχή ανακλήθηκε)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./362/1401448/22.11.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Προσοχή: Το παραπάνω ανακλήθηκε με το Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./364/1405879/22.11.2019 του ΕΦΚΑ