Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του Ν.4495/2017 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/105605/3990/15.11.2019 του ΥΠΕΝ)


Δείτε το Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/105605/3990/15.11.2019 του ΥΠΕΝ εδώ