Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Δ.ΟΡΓ.Δ 1143392ΕΞ2019/17.10.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε το Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Δ.ΟΡΓ.Δ 1143392ΕΞ2019/17.10.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin