Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. (Απόφαση Αρ.Πρωτ.οικ.51524/1262/7.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με ισχύ από 1.12.2019)

Δείτε την Απόφαση Αρ.Πρωτ.οικ.51524/1262/7.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ , (ΦΕΚ Β’4173/14.11.2019)

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 12.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin