Συνέδριο με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού – 20 Χρόνια Δ.Π.Μ.Σ.». Θεσσαλονίκη 20-23 Νοεμβρίου 2019

Με τη συμπλήρωση 20 χρόνων από τη λειτουργία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. «Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, διοργανώνεται Επιστημονικό Συνέδριο με έμφαση στη διεπιστημονική διάσταση του προγράμματος και την προσφορά του στην προστασία και ανάδειξη των μνημείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Σημειώνεται ότι στο διατμηματικό μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα συμμετέχουν όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Στο Συνέδριο με τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – 20 ΧΡΟΝΙΑ Δ.Π.Μ.Σ.» συμμετέχουν 145 εισηγητές/τριες, επιστήμονες που ασχολούνται με την Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού, με 84 εισηγήσεις από όλο το εύρος του διεπιστημονικού πεδίου και πολλοί απόφοιτοι από όλα τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής. Το μεγάλο ενδιαφέρον και η ανέλπιστα μεγάλη συμμετοχή καταδεικνύει το σημαντικό έργο που επιτελεί το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. τα τελευταία 20 χρόνια.

Το συνέδριο πλαισιώνουν με κύριες εισηγήσεις διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Στόχος της επετειακής εκδήλωσης του Δ.Π.Μ.Σ. μεταξύ άλλων, είναι η επιστημονική αυτή συνάντηση να υπογραμμίσει τη σημασία των συγκεκριμένων σπουδών για τη χώρα μας και το πολυποίκιλο μνημειακό της απόθεμα, απευθυνόμενη στη νέα γενιά επιστημόνων, σε κάθε αρμόδιο εμπλεκόμενο αλλά και στο ευρύ κοινό.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσυνεδριακή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου, στην οποία θα γίνει η παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος του Α.Π.Θ. για την αποκατάσταση της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, από καθηγητές και αποφοίτους του Δ.Π.Μ.Σ. «Προστασία, Συντήρηση, Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού», που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στο Αμφιθέατρο Παν. Παναγιωτόπουλος της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. στις 20-23 Νοεμβρίου 2019.

Ιστοσελίδα Συνεδρίου: http://20prosynapo.web.auth.gr/
Πρόγραμμα του Συνεδρίου: http://20prosynapo.web.auth.gr/programma-sunedriou/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »