Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια. [Άρθρα 205, 206 και 207 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]


Δείτε τα Άρθρα 205, 206 και 207 του Ν.4635/2019 στις Σελίδες 4801 και 4802 του ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019