Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). [Άρθρα 118 έως 141 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]


Δείτε τα Άρθρα 118 έως 141 του Ν.4635/2019 στις Σελίδες 4760 έως 4771 του ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου 27.11.2019 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ