Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν.4557/2018. (Απόφαση Αριθμ.67343ΕΞ2019/19.6.2019 του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2443/20.6.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.67343ΕΞ2019/19.6.2019 του Υπ. Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄2443/20.6.2019) εδώ