Το ΤΕΕ είναι αντίθετο στην εξομοίωση των τίτλων Κολεγίων με τους τίτλους σπουδών των Διπλωματούχων Μηχανικών – Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ στη Βουλή και ψήφισμα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 21.10.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)


Δείτε την Ανακοίνωση 21.10.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ