Παντεχνική Συνάντηση: πλήρης διαφωνία με την επιχειρούμενη εξομοίωση των τίτλων σπουδών των Κολεγίων με τα Διπλώματα των Μηχανικών. (Ανακοίνωση 23.10.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)


Δείτε την Ανακοίνωση 23.10.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ εδώ