Κατατέθηκε στις 21.10.2019 τροπολογία για την παράταση τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4178/2013


Δείτε παρακάτω το πλήρες κείμενο της τροπολογίας:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις»

Θέμα: «Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δικαιολογητικών από τους μηχανικούς για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν.4178/2013»

Α. Αιτιολογική Έκθεση

Με την προτεινόμενη διάταξη προς διευκόλυνση των επαγγελματικών φορέων του τεχνικού κόσμου χορηγείται τρίμηνη παράταση στην προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο ν.4178/2013, οι οποίες δεν μεταφέρονται στο ν.4495/2017.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη

Προτείνεται η ακόλουθη προσθήκη στο Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις».

Στο προτελευταίο εδάφιο του άρθρου 99 του ν.4495/2017 (Α’ 167) η φράση «μέχρι τις 3.11.2019» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι τις 3.2.2020».

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019