Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2182/10.10.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2182/10.10.2019 της ΑΑΔΕ εδώ