Παράταση έως 16.12.2019 της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο καθεστώς “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” του Ν.4399/16. (Δελτίο Τύπου 8.10.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 8.10.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ