Παροχή διευκρινίσεων ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.80320/42862/Δ18.2718/1.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.80320/42862/Δ18.2718/1.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ