Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθμίσεις οφειλών δημοσίου ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών & Φυσικών Προσώπων». Κόρινθος 18.11.2019


Το ΤΕΕ Πελοποννήσου και το Επιμελητήριο Κορινθίας συνδιοργάνωσαν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Προστασία Κύριας Κατοικίας – Ρυθμίσεις οφειλών δημοσίου ΑΑΔΕ & ΕΦΚΑ – Κόκκινα Δάνεια – Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Χρεών Νομικών & Φυσικών Προσώπων», στην Κόρινθο τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2019 στις 18:00 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Κορινθίας (Πρόσκληση).