Διευκρινίσεις σχετικά με την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν.4611/2019. (Γενικό Έγγραφο ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ36/02/329/26.9.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε το Γενικό Έγγραφο ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ36/02/329/26.9.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε τη σχετική ΑΡ.24/2019 Εγκύκλιο (ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ31/214/22.5.2019) του ΕΦΚΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin