Το έντυπο Ε12 θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους υπόχρεους εργοδότες στις αρμόδιες υπηρεσίες, μέχρι τον ηλεκτρονικό συγχρονισμό των συστημάτων ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ. (Ανακοίνωση 23.9.2019 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ)


Δείτε την Ανακοίνωση 23.9.2019 του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ εδώ