Προθεσμίες ελέγχου και θεώρησης υπό κατάρτιση δασικών χαρτών. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆∆ΕΥ/82768/843/18.9.2019 του ΥΠΕΝ)

Δείτε την Εγκύκλιο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆∆ΕΥ/82768/843/18.9.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin