Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4621/2019 (ΦΕΚ Α΄128) και της Απόφασης Υφ. Οικονομικών και Διοικητή ΑΑΔΕ Α.1329/2019 (ΦΕΚ Β΄3367 και ΦΕΚ Β΄3404 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ) – Παροχή οδηγιών για την τροποποίηση της ρύθμισης οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98-109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). (Εγκύκλιος Ε.2166/10.9.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2166/10.9.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε τα συνημμένα της Εγκυκλίου :
1) Ν.4621/2019
2) Α.1329/2019 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ
4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ

Δείτε τα σχετικά της Εγκυκλίου :
α) Α.1196/2019
β) Ε.2109/2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin