Διαθέσιμη από 5.9.2019 η Βεβαίωση Αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων που έχουν κατασχεθεί στα χέρια τρίτων


Από τις 5.9.2019 στη σχετική υπηρεσία της ΑΑΔΕ μπορείτε να εκτυπώσετε Βεβαίωση Αποδέσμευσης μελλοντικών απαιτήσεων που έχουν κατασχεθεί στα χέρια τρίτου (άρθρο 104 περ. γ’ του Ν.4611/2019), προκειμένου να τη γνωστοποιήσετε στον τρίτο εντός μηνός από την έκδοσή της.

Για είσοδο στην εφαρμογή και σχετικές διατάξεις, πατήστε εδώ