Σεμινάριο ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με μορφή τηλεκπαίδευσης στις 3.10.2011 για την αυθαίρετη δόμηση και το νέο νόμο.

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ξεκινά τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011 σεμινάριο με μορφή τηλεκπαίδευσης για τον τρόπο εφαρμογής, τις συνέπειες, τα ερωτήματα και τα προβλήματα του νέου νόμου για ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου (Ν.4014/2011 – ΦΕΚ 209/Α/21.9.2011). Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ : http://www.iekemtee.gr

 Δείτε το σχετικό ενημερωτικό κείμενο του IEKEM TEE

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin