Διευκρινίσεις σχετικά με τη Σύσταση Εταιρειών μέσω των Υπηρεσιών μιας Στάσης. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.87524/3.9.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)


Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.87524/3.9.2019 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων εδώ