Παράταση έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου στη Μεσσηνία, για τους κατοίκους της ημεδαπής. (Δελτίο Τύπου 29.8.2019 του ΥΠΕΝ και σχετική ΥΑ )


Δείτε το Δελτίο Τύπου 29.8.2019 του ΥΠΕΝ εδώ

Δείτε τη σχετική Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/76201/3438/28.8.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄3389/4.9.2019) εδώ