Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.80000/οικ.36531/129/20.8.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.Πρ.Φ.80000/οικ.36531/129/20.8.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 120 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ Α΄134, Σελ. 3369) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin