Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του Ν.4611/2019 (Α΄73/2019). (Εγκύκλιος-43 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/297/13.8.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Δείτε την Εγκύκλιο-43 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/297/13.8.2019 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4623/19 (ΦΕΚ Α΄134/9.8.2019, Σελ. 3354) εδώ και την αντικατασταθείσα διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73/2019, Σελ. 2103) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin