Περίληψη Διακήρυξης ΛΜ-2019 Ε21 (1200002237) “Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην εκτέλεση και τον έλεγχο των τοπογραφικών μετρήσεων των ορυχείων και των χωματουργικών εργολαβιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.”. (Ανακοίνωση του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.)


Δείτε την Ανακοίνωση του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. εδώ