Τύπος και περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής στις φορολογίες κεφαλαίου. (Απόφαση Αριθμ.1290/22.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3149/8.8.2019)


Δείτε την Απόφαση Αριθμ.1290/22.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β΄3149/8.8.2019) εδώ