Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν.4621/19 (Α΄128) για θέματα Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). (Εγκύκλιος Ε.2150/2.8.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2150/2.8.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το άρθρο 1 του Ν.4621/19 (Α΄128) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin