Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. (Δελτίο Τύπου 29.7.2019 του ΥΠΕΝ)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 29.7.2019 του ΥΠΕΝ εδώ