Μόνο με ραντεβού στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. (Δελτίο Τύπου 24.7.2019 της ΑΑΔΕ) – Προσέλευση φορολογουμένων στα Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά Κέντρα, στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και στην Δ.Ε.Δ. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.ΟΔΕΛΒ1106081ΕΞ2019/24.7.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε το Δελτίο Τύπου 24.7.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Δείτε το Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.ΟΔΕΛΒ1106081ΕΞ2019/24.7.2019 της ΑΑΔΕ εδώ