Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ50/22/905880/25.7.2019 του ΕΦΚΑ)


Δείτε το Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ50/22/905880/25.7.2019 του ΕΦΚΑ εδώ

Δείτε τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/1019 εδώ