Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α΄199), αναφορικά με την τροποποίηση του άρθρου 31 του ν.3986/2011 περί επιβολής του τέλους επιτηδεύματος. (Εγκύκλιος Ε.2131/8.7.2019 της ΑΑΔΕ)


Δείτε την Εγκύκλιο Ε.2131/8.7.2019 της ΑΑΔΕ εδώ