Παραγραφή απαιτήσεων από μερίσματα κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του ν.δ.1195/1942. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2128/8.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αριθ.Πρωτ.Ε.2128/8.7.2019 της ΑΑΔΕ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin