Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αποζημίωση δαπανών για ειδικές θεραπείες παιδιών-εφήβων και ενηλίκων του άρθρου 45 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ Β΄4898/2018 και ΦΕΚ Β΄889/2019). (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10.7.2019 του ΕΟΠΥΥ)


Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρωτ.ΔΒ3Α/Φ115/13/οικ.26133/10.7.2019 του ΕΟΠΥΥ εδώ